POZNAJ NOWA GENERACJE MODELARZY

W niewielkim australijskim miasteczku Traralgon, na połu-
dniu stanu Victoria, nowa generacja modelarzy zdobywa
pierwsze szlify w tej jakże pięknej, choć zanikającej sztuce.

Studenci, o których mowa, należą do Dziecięcej Akademii
Modelarskiej - organizacji założonej przez Zbyszka (Zibby)
Lelito - artystę malarza oraz mistrza modelarskiego
z wieloletnią praktyką. Akademia cieszy się ponad trzy-
letnim okresem działalności z ponad sześćdziesięcior-
giem uczestniczących w niej dzieci.
Korzystając z modeli ciętych laserowo, produkowanych
przez firmę Shipyard, mali modelarze uczą się czytać
instrukcje, budować szkielety i wyposażenie, kształtować
i upiększać zewnętrzne elementy, otrzymując wysokiej
jakości rezultaty, jakie możecie obejrzeć na załączonych
zdjęciach.

Akademia zaczynała swoją działalność pod egidą Zbyszko-
wego Studia Modelarskiego przy Traralgon Men’s Shed,
a dziś może poszczycić się trzema placówkami - dwiema
w Traralgon i jedną w Sheparton. Akademia koncentruje się
na uczniach klas piątych i szóstych, czyli dzieciach w prze-
dziale wiekowym od dziewięciu do dwunastu lat. Każda
lekcja trwa maksymalnie dwie godziny (włączając sprząta-
nie stanowisk pracy), trzyma się planu zajęć i ma bardzo
mocne połączenie z programem nauczania i oceny do
celów szkolnych.

Zbyszkowi w jego pracy pomaga trzech wolontariuszy
modelarzy ze Studia Modelarskiego: Garry Mauger-
inżynier, Don Gunn-tokarz i Theo Moresink-fotograf oraz
nauczyciele ze szkół, do których uczęszczają dzieci.
W chwili obecnej prowadzone są również szkolenia dla
nauczycieli oraz osób zainteresowanych otwarciem filii
Dziecięcej Akademi Modelarskiej w swoich placówkach.
Szkolenie o którym mowa, trwa cztery godziny i składa się
z części teoretycznej oraz praktycznej, czyli budowaniu
modelu kartonowego pod okiem Zbyszka. Zainteresowani
otwarciem Akademii otrzymują również dodatkowe
materiały oraz pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych
problemów.

Skupienie z jakim mali modelarze oddają się zajęciom jest
niesamowite, a obserwacja ich umiejętności jak czytają
instrukcje czy budują jest samą przyjemnością.
Nauczyciele w swoich uwagach podkreślają zauważalny
postęp w koncentracji jak również widoczną wielką radość
z tego co robią. Podczas dwóch ostatnich Australian Model
Expo ich prace zostały pokazane szerokiej publiczności.
Cieszyły się żywym zainteresowaniem i wzbudziły szeroką
gamę pozytywnych komentarzy. Wizytujący byli zadziwieni
jakością prac wykonanych przez przedstawicieli tak mło-
dego pokolenia.